De Bijbelboeken 1 en 2 Makkabeeën behoren tot de zogenaamde deuterocanonieke of apocriefe boeken. Het zijn geen protocanonieke boeken (dit wil zeggen: ze behoren niet tot de eerste of oorspronkelijke canon) omdat de boeken wel zijn opgenomen in de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, maar niet in de Hebreeuwse bijbel. In de katholiek en orthodox christelijke tradities behoren de boeken tot de tweede canon maar in de Protestantse traditie vallen de geschriften buiten de canon en worden derhalve aangeduid als apocrief. Wat Frans Van Segbrouck ervan denkt lezen we hier.

We gebruiken cookies voor login-sessies om je gebruikservaring te verhogen.