Onzen Heertje erfgoedvereniging vzw

We zijn een vzw. omdat we afstand willen nemen van de verzamelaar die het erfgoed opbergt. We droomden inderdaad van een toegankelijk museaal project.

De vzw-structuur biedt ook de mogelijkheid de zorg over het patrimonium op een geëigende manier te bestendigen.

De recentste koersbepaling is de keuze om ONLINE te gaan met de museale collectie

 • Omdat we de collectie te belangrijk vinden om opgesloten te zijn;
 • Omdat de locatie niet de ruimte biedt om de veelvuldige gegadigden een bezoek te gunnen;
 • Omdat er geen mogelijkheden bestaan om effectief een museum te plannen of te runnen ter stede;
 • Omdat de verzameling via de site uitstraling zou zijn voor de stad;
 • Omdat de materie en de inhoud van het museaal erfgoed streekeigen is gezien de contrareformatorische eigenheid van de religieuze beleving in deze westhoek;
 • Omdat de betrokken bestuursploeg van de collectie deskundig is om de achtergrond en het verhaal te leveren;
 • Omdat de financiële draagkracht en de leeftijd van de ploeg het niet ziet zitten om in de gegeven context én kantine, én dramaturgen, én registratie en inventarisatie, én de museale know how toe te passen op louter vrijwillige basis.

Daarom koos de bestuursploeg

 1. Om via een website de prentjes, medailles, boeken (titels) en beelden toegankelijk te maken voor een groot publiek. Met zoekfunctonline kunnen ze in detail vinden wat ze zoeken.
 2. Daartoe moeten deze voorwerpen worden gedigitaliseerd. Dit vereist een intensieve tijdrovende inzet van vrijwilligers.
 3. De ploeg wil verder – zoals ze trouwens al 12 jaar bezig zijn – inventariseren met de nodige kennis. Hiertoe wordt uitgezocht welke thesaurus best wordt gebruikt:  Provincie, CO7, Oost-Vlaanderen (MoVe) of Antwerpen. Er zijn eveneens kontakten met het CRKC, Leuven, Europeana.
 4. Uit het formele oogpunt gaat de volle aandacht naar een primeur voor Poperinge: nl. de aanzet van visuele beschikbaarheid van specifiek erfgoed in een open project met de deskundige achtergrond: een virtueel museum met interactieve mogelijkheden. Plaats(en) (in Poperinge):De locatie is world online. De bestuursploeg kan thuis inloggen en de digitale beelden benoemen en fiches vervolledigen.
 5. Onze recentste droom is een vertaalde site naar Frans en Engels..
 6. Om de laatste kruimels bijeen te garen schrijft de vzw. een rentevrije lening uit die terugbetaald wordt in de frequentie van jaarlijks een vijfde van het bedrag te beginnen met einde startjaar.
 7. Samenwerkingsverbanden zijn voor ons geen taboe. Ontlenen van ons erfgoed gebeurt vaak. Dat is het bewijs dat samenwerking geen verboden item is. Digitaal online gaan, zal die uitwisseling nog versterken. Dit is een inherente link naar interdisciplinair samenwerken. De kennis die hier door online komt, kan iedere theater wandel-project bevruchten.