Algemeen

 

 

hhart (small).jpg

 

Aanvragen lespakket

De leerlingen van het middelbaar die in de geschiedenis les de periode rond het Concilie van Trente en de reformatie vs. contrareformatie behandelen, zullen wellicht met dit pakket, via de sporen binnen het erfgoeddomein, wat duidelijker zien wat deze bewogen tijd aan erfenis biedt.

Verduidelijkingen en achtergronden rond dit pakket kunnen per email worden aangevraagd.

Het lesgeheel kan door de bezoeker in pdf hierboven worden gedwonloaded.

Als integraal deel van ons project
"Religieus erfgoed de klok rond" is ook een lespakket opgesteld. Voorlopig is het werkdocument in pdf beschikbaar. Leerkrachten die met ijver gedurende de vakantie aan het restylen zijn, kunnen er wellicht een dagje meer vakantie aan overhouden door het in hun jaarplan in te passen.
We zouden wel graag op de hoogte worden gehouden en .. als daar wat feedback vanaf kan dan hebben we enkele suggesties:
  • Misschien is een bezoekje met een geïnteresseerd deel van de studenten aan ons depot geen ondankbare hint. Een start van een heemkundig clubje?
  • Als er aanvullingen zijn of alternatieven, dan willen we die even goed ter beschikking stellen van collegas.
  • Indien er wat materiele support of gewoon erfgoed de weg naar onze depositum kan vinden, voor ons geen probleem, uiteraard.

 

A special case

Proven en Krombeke hebben heel wat kapelletjes. Het weder
liet ons dit jaar niet toe om er heel vroeg mee te beginnen. Het repertorium is
nog niet afgewerkt,… het is zoals zoveel zaken nog in de pijlijn.Er zijn wel twee grote kapellen te noemen in de beide
parochies. Een ervan is relatief onontsloten: de kapel van het Couthof bij
Graaf Henri d'Udekem D'Acoz.

Daar trokken we naartoe.We ondernamen de studiesessie omwille van merkwaardige bezit.
In het altaar zelf van de kapel van het Couthof werd in 1855 het wassenbeeld van de Heilige Lucius (Lucio) bijgezet.
Zo had het altaar zijn reliek zoals dat officieel moest. De heilige Lucio is
een heilige van de tweede helft van de tweede eeuw na Christus.

 


Jules en Alix MAZEMAN – DE FLORIZOONE kregen de heilige toegestuurd
van de paus als geschenk bij hun huwelijksreis. Aan relieken ontbreekt het er niet.

Het handje hier afgebeeld draagt de reliek van de Heilige Franciscus
Xaverius. Als missionaris deed hij in de groep van de eerste de gelofte bij de
Jezuïeten in de tijd van Ignatius van Loyola.

 


De symboliek spreekt er als nergens anders over de laatste
helft van de 19de eeuw.

 


Het hart van Jezus en het hart van Maria en aan de
achterzijde het Goddelijk(drieëenheid) oog en JHWH (in een onechte spelling).


De gastvrouw is bijzonder fier op een icoon van de engel Michaël. 

 Uiteraard hebben we ons toegespitst op wat raakvlakken had met onze core business.

De
primordiale vaststelling is dat ze als museum al een tijdje langer
werken en via de geëigende kanalen al tot een aardig museum zijn
uitgegroeid. Het oudere gedeelte trekt nog
altijd de kaart van bijna alles tonen wat men heeft.
Het moet gezegd het museum is de naam waardig. Attractief, boeiend, duidelijk...

Wat
het conserveren betreft stellen we vast dat ze met de problematiek
worstelen waar we ook mee te maken hebben. De beste
bewaaromstandigheden zijn te duur en niet haalbaar.....

We onthouden je de enkele snuifdozen niet met religieus thema en een missionair stekjesdoosje.


Uw inschrijving:

[SUBSCRIPTIONS]

 


We zijn op blitzbezoek geweest  bij een collega.

Het regionaal Museum Bachten de Kupe is een fenomeen in onze branche.
Marcel Messiaen nam de tijd om ons met een autentieke erfgoed-virus
besmet hart te onthalen. Zijn site wil hij uitbouwen als een dorp.En inderdaad: de bakker, de tandarts, de tabakswinkel, de kruidenier...
en de kapelletjes zijn ze zijn er. In zijn droom staat er al een huisje
voor "Onzen heertje"...


Dit verhaal is nog niet geschreven.
We ontdekten met bewondering de droom die zo'n man realiseerde. Ook voor ons was de site een openbaring en we willen niet nalaten zijn project even op de blog te zetten. Enkele beelden hebben we weerhouden en die kun
je hier zien.
Normal 0 21

Heuglijke gebeurtenis voor het kerkminnend publiek van Poperinge en Onzen Heertje vzw.

Frans Devos, erevoorzitter van de Vrienden van Lourdes, plaatselijk en diocesaan, secretaris van Onzen Heertje, erfgoedvereniging vzw kreeg in naam van Monseigneur Roger Vangheluwe het Gulden Ereteken van Sint Donatianus opgespeld door Vicaris-generaal Herman Vandecasteele.

 

ereteken (small).jpg

 

En wie zegt dat het hem niet staat.

Heimelijk heeft hij er binnenpretjes 'Vande Casteele' vereremerkt 'Devos'..  binnen onze vereniging gooit men niet met bloempotten aan de bloemen... We jeunen ons in de blije momenten van elkaar.. en voelen mee met de pijnlijke momenten van elkeen.

 

Het eremerk van Sint Donatus is de hoogste kerkelijke onderscheiding in ons Bisdom. Frans zal om gezondheidsredenen wat 'gas' moeten terugnemen. Zo wordt hij uitgewuifd als Diocesaan voorzitter van de Vrienden van Lourdes. Mgr Vangheluwe zag dat het goed was en kende hem het bovenegenoemde ereteken toe.

Op het palmares: 17 jaar lid van het "Diocesaan Comité van de Vrienden van Lourdes", waarvan 13 jaar Diocesaan Voorzitter. - 12 jaar voorzitterschap van de plaatselijke afdeling van "de Vrienden van Lourdes" - Jaren dienst in de parochie, het decanaat en het bisdom. – Rusteloos wil hij verder het religieus erfgoed 'soigneren'.

 

We gebruiken cookies voor login-sessies om je gebruikservaring te verhogen.